Raporty rozmnożeń


W poniższych folderach znajdują się tabele ze szczegółowym opisem każdego rozmnożenia.
Zawarte są tu też foto-relacje wszystkich etapów, które udało mi się uchwycić.