Dymorfizm płciowy [Wylinki]


Zdjęcia w większości przedstawiają spermateki samic.
Samce są odpowiednio podpisane.